Hizmet Kapsamı

ERGOTEKNİK'te Topraklama Ölçüm Raporu Hizmeti

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İş Ekipmanları kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ gereği Periyodik Test ve Kontroller zorunlu hale getirilmiştir.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P' de çeşitli topraklama  tesislerinin işletme dönemi içindeki muayene, ölçme ve denetlemelere ilişkin önerilen periyotlar aşağıda verilmiştir:

1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl

3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
- Topraklamalara ilişkin dirençlerinin  muayene ve ölçülmesi: 1 yıl
- Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl

4) Sabit olmayan tesisler için:
- Sabit işletme elemanları için: 1 yıl
- Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay

Topraklama tesisatı ölçümleri ‘’Elektrik 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler Topraklama Yetkilendirme Belgesi ‘’ ne sahip yetkili Elektrik Mühendislerimiz tarafından ilgili mevzuat kriterlerine uygun olarak TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmiş olan kalibrasyon belgeli ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmektedir Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

- AG (Alçak Gerilim) Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu
- YG (Yüksek Gerilim) Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu

Talebiniz Elimize Ulaşıyor

Talebiniz İçin Hazırlık Yapıyoruz

İşletmenizi Ziyaret Ediyoruz

Ölçüm, Test ve Kontrolleri Yapıyoruz

Ölçüm Sonuçlarını ve Raporu Sunuyoruz

parallax background

Hizmet Talebinde Bulunmak İçin Bizi 7/24 Arayabilirsiniz!

0(342) 230 30 30