Hizmet Kapsamı

ERGOTEKNİK'te Paratoner Muayene Raporu Hizmeti

‘’Elektrik 1 kV Üstü ve 1 kV Altı Tesisler Topraklama Yetkilendirme Belgesi‘’ne sahip yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılan Paratoner ölçüm ve kontrolleri, ilgili mevzuat kriterlerine uygun olarak TÜRKAK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmiş olan kalibrasyon belgeli ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin periyodik kontrolü Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’’ gereği zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ‘’İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’’ ve 25.04.2014 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan‘’ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ gereği dış yıldırımlık sistemlerinin yılda bir defa olmak üzere periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir. Yıldırımdan korunma sistemlerine ilişkin olarak mevcut durumda "TSE Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma Özel Daimi Komitesi İhtisas Kurulu" tarafından kabul edilen TS EN 62305 standardı yürürlüktedir.

TS 62305 standardı dört bölümden oluşmakta olup;

1.Bölüm : Genel Kurallar (TS EN 62305-1)
2.Bölüm : Risk Yönetimi (TS EN 62305-2)
3.Bölüm : Yapılarda Fiziksel Hasar ve Hayati Tehlike (TS EN 62305-3)
4.Bölüm : Yapılarda Bulunan Elektrik ve Elektronik Sistemler (TS EN 62305-4)‘i içermektedir.

Talebiniz Elimize Ulaşıyor

Talebiniz İçin Hazırlık Yapıyoruz

İşletmenizi Ziyaret Ediyoruz

Ölçüm, Test ve Kontrolleri Yapıyoruz

Ölçüm Sonuçlarını ve Raporu Sunuyoruz

parallax background

Hizmet Talebinde Bulunmak İçin Bizi 7/24 Arayabilirsiniz!

0(342) 230 30 30