Hizmet Kapsamı

ERGOTEKNİK'te Ex-Proof Tesisat Kontrol Raporu

30.12.2016 tarihli ve 26392 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (94/9/AT); muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemlerle ilgili zorunlulukları kapsamaktadır. 

30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik" patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerini kapsamaktadır. Yönetmeliğin amacı; Çalışanları işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Yönetmelik Madde 2.5.'te Patlama riskini en aza indirmek ve olası bir patlamada, patlamayı kontrol altına almak, işyerine ve iş ekipmanlarına yayılmasını en aza indirebilmek için; işyerleri, iş ekipmanları ve bunlarla bağlantılı tüm cihazların tasarımı, inşası, montajı ve yerleştirilmesi, bakım, onarım ve işletilmesinde gerekli tüm önlemler alınır. Her bakım ve onarım sonrasında tesisin, ekipmanların veya koruyucu sistemlerin Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) uygunluğunun devam edip etmediği, bağlantılarının ve montajlarının durumu kontrol edilir. İşyerlerinde patlamanın fiziksel tesirlerinden çalışanların etkilenme riskini en aza indirmek için uygun önlemler alınır. 

Ex-proof ekipmanların üzerlerinde mutlaka Ex-proof olduğunu belirtir ATEX / IECEx işareti bulunmalıdır. Tehlikeli Bölge içinde kullanılan Ex-proof malzemelerin ATEX’e uygun olup olmadığı altıgen işaretle anlaşılmaktadır. 

Ex-proof tesisatın montajlarının uygun ve eksiksiz yapıldığı montaj sonrası mutlaka uzman kişilerce kontrol edilmeli ve rapor ile belgelendirilmelidir. Yukarıdaki mevzuatlar gereği kabul edilen standartlara göre Ex-proof tesisatlar firmamızdaki deneyimli mühendisler tarafından belirli periyotlarda raporlandırılmaktadır.

Talebiniz Elimize Ulaşıyor

Talebiniz İçin Hazırlık Yapıyoruz

İşletmenizi Ziyaret Ediyoruz

Ölçüm, Test ve Kontrolleri Yapıyoruz

Ölçüm Sonuçlarını ve Raporu Sunuyoruz

parallax background

Hizmet Talebinde Bulunmak İçin Bizi 7/24 Arayabilirsiniz!

0(342) 230 30 30