Hizmet Kapsamı

ERGOTEKNİK'te Elektrik İç Tesisat Kontrol Raporu Hizmeti

İşyerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
- İşyeri bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK' EK-1 in 5.Madde'sinin "5 - Elektrik tesisatının projelendirilmesi, kurulması, malzemesinin ve koruyucu cihazlarının seçimi kullanılacak gerilime ve ortam şartlarına uygun olarak yapılır ve bakımı, onarımı, kontrolü ve işletilmesi sağlanır. Bu kapsamda yapılacak testlerde TS HD 60364-4-43 standardı göz önünde bulundurulur ve gerekli kayıtlar tutulur." uyarınca gerekli ölçüm ve raporlandırmaları şart koşar.

‘’Elektrik İç Tesisleri Denetimi ve Raporlaması Yetkilendirme Belgesi’’ ne sahip Elektrik Mühendisleri tarafından Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporu hizmetini sunmaktayız.

Talebiniz Elimize Ulaşıyor

Talebiniz İçin Hazırlık Yapıyoruz

İşletmenizi Ziyaret Ediyoruz

Ölçüm, Test ve Kontrolleri Yapıyoruz

Ölçüm Sonuçlarını ve Raporu Sunuyoruz

parallax background

Hizmet Talebinde Bulunmak İçin Bizi 7/24 Arayabilirsiniz!

0(342) 230 30 30